۲۵ سال از طراحی های کمپانی Hope میگذرد و شما در این ویدیو گشتی میزنید در میان قسمتهای مختلف این کارخانه.

دیدگاهتان را بنویسید