راهنمای خرید * مطالب مفید

تکنولوژی دوچرخه 27.5

جدید ترین سایز تایر دوچرخه تکنولوژی ۲۷٫۵ اینچ

تجربه دوچرخه سواری بدون مرز

1وزن کمتر :

کاهش وزن دوچرخه و چرخ ها به صورت چشمگیری به شما کمک میکند تا سربالایی ها را سریع تر و با مصرف انرژی کمتری طی کنید

-وزن کلی دوچرخه :

با مقایسه وزن دوچرخه های26، 27.5 و29 اینچ (با مشخصات مشابه) به اختلاف وزنی این مدلها پی می بریم . همانطور که انتظار می رود ، دوچرخه های 26 تنها کمی سبکتر از 27.5 اینچ وبسیار سبکتر از 29 اینچ می باشد  . ( اختلاف وزنی 29 و 27.% تقریبا 900 گرم است) هر گرم سبکتر بودن دوچرخه به سریع تر راندن شما کمک می نماید.

-وزن لاستیک/طوقه :

وزن چرخ کامل 27.5″ ( لاستیک،تیوپ،توپی چرخ تنها 5% بیشتر از چرخ 26″ با مشخصات مشابه می باشد ، در مقایسه با افزایش وزن 12% چرخ 29″ به این نتیجه میرسیم که افزایش جزیی در قطر چرخ سبب تغییر وزن چشمگیر و بازده کمتر دوچرخه  در شتابگیری و پیمودن  سربالایی ها می گردد   با توجه به جدول مشاده می شود که سبکتر بودن چرخه ها باعث کاهش کلی وزن  دوچرخه و شتابگیری سریع می گردد

مقایسه وزن چرخ/لاستیک (وزن بیشتر،بدتر)

تکنولوژی دوچرخه های 27.5

2 کارایی بیشتر :

شتاب بالا ، زاویه ی بر خورد کم و سواری چابک

– عبور از موانع :

افزایش قطر چرخها باعث کاهش زاویه ی بر خورد می شود ( زاویه بین اجسام مدور  با اجسام  مکعبی شکل در هنگام بر خورد) هرچه این زاویه کمتر باشد ، عبور از موانع  راحت تر است .چرخ 29″ ، 14% و چرخ 27.5″ ، 9.8% راحت ترو با مصرف انرژی کمتر  نسبت به چرخ 26 اینچ از روی مانع مکعبی با ارتفاع 6cm عبور میکند. روش دیگر برای تحلیل زاویه برخورد، مقایسه ی درجه تماس چرخ با زمین است. اگر 26 را x در نظر بگیریم 2.75″ x-4 و 29″ x-6 می باشد ، زاویه کمتر بهتر است  در نتیجه 29 در این مقایسه پیرئز می باشد و 27″. بدون مشکل وزن زیاد  قابلیت و کارایی بسیار نزدیک به 29 ” را دارد.

مقایسه زاویه چرخ / لاستیک ( زاویه بیشتر، بدتر)

تکنولوژی دوچرخه 27.5
-شتابگیری :

مهمترین برتری 27.5 اینچ نسبت به 29 اینچ شتابگیری سریع  می باشد مفهوم شتابگیری ، حرکت ناگهانیست  که دوچرخه سوار با رکاب زدن قدرتی  ان را احساس میکند.

این ویژگی تنها تحت تاثیر  وزن در چرخ  نیز بستگی دارد . هرچه محل توزیع وزن (طوقه و لاستیک ) دورتر از توپی چرخ باشد شتابگیری کند تر میکند  و هرچه  این فاصله کمتر باشد ، شتابگیری سریع تر از چرخ 1000 گرمی 26 اینچ سریع تر از 1000 29 اینچ  شتاب می گیرد  چرا که طوقه بزرگتر ، سیم پره های بلند تر ، فاصله ی محل وارد شدن وزن طوقه بزرگتر ، سیم پره های بلند تر، فاصله محل وارد شدن وزن را تا توپی چرخ زیاد می کند همانطور که میبینید ، چرخ 27.5 اینچ تنها 1.5% کند تر از چرخ 26 اینچ با مشخصات مشابه می باشد ، در صورتی که 29 اینچ 3.6% کند تر از چرخ 26 اینچ است.

مقایسه شتاب گیری( هرچه بیشتر بدتر)

تکنولوژی دوچرخه 27.5 3

3 کنترل بهتر :

سطح تماس بیشتر لاستیک با زمین ، تنه با استحکام افزایش یافته و اندازه مناسب، اصطحکاک بیشتر تا ترمز گیری و فرمان پزیری بینه.

اصطحکاک با زمین :

با افزایش قطر چرخ سطح تماس چرخ با زمین افزایش یافته که سبب اصطحکاک وچسبندگی بیشتر لاستیک به زمین می شود.علاوه بر شتاب بیشتر کنتر ترمز گیری بهتری در پیچ ها ایجاد می شود. همانطور که مشاده می شود 27.5 ” تقریبا نزدیک به سطح تماس 29ایچ می باشد.

مقایسه ی سطح تماس ( هرچه بیشتر بهتر)

تکنولوژی دوچرخه 27.5 4

-سختی تنه:

اندازه تنه دوچرخه ، در انعطاف پذیری جانبی (چپ و راست) تاثیر گذار است. برای قرار گرفتن چرخهای بزرگ اندازهی تنه باید بیشتر و کشیده تر  شود ، بنابراین دوچرخه های 29 ” با سایز تنه متوسط (M) انعطاف جانبی ( توپی تنه تا پیشانی ) بیشتری نسبت به 27.5 اینچ یا 26 اینچ با همان سایز دارد حرکت و انعطاف  جانبی زیاد موجب کاهش فرمان پذیری در پیچ های تند و حین رکاب زدن قدرتی می شود . 27.6 اینچ انعطاف جانبی بیسیار کم تقریبا شبیه به 26 اینچ دارد.

مقایسه استحکام و انعطاف پذیری جانبی ، از پیشانه تا توپی تنه ( هرچه بیشتر بدتر)

تکنولوژی دوچرخه 27.5 5

– اندازه دوچرخه :

چرخ های بزرگ به خاطر ایجاد محدودیت ، طراحی  تنه را برای رسیدن به اندازه های مورد نظر سخت تر میکند این مشکل برای تنه با سایز کوچک بیشتر احساس می شود. هرچه سایز دوچرخه کوچکتر شود ارتفاع پیشانه نسبت ارتفاع زین افزایش می یابد  برای سایز کوچک دوچرخه ی 26 اینچ یا 27.5 اینچ ، این مشکل بسیار کم است اما برای 29 محدودیت زیادی در طراحی ایجاد می کند.

تکنولوژی دوچرخه 27.5

تجربه دوچرخه سواری بدون مرز

1وزن کمتر :

کاهش وزن دوچرخه و چرخ ها به صورت چشمگیری به شما کمک میکند تا سربالایی ها را سریع تر و با مصرف انرژی کمتری طی کنید

-وزن کلی دوچرخه :

با مقایسه وزن دوچرخه های26، 27.5 و29 اینچ (با مشخصات مشابه) به اختلاف وزنی این مدلها پی می بریم . همانطور که انتظار می رود ، دوچرخه های 26 تنها کمی سبکتر از 27.5 اینچ وبسیار سبکتر از 29 اینچ می باشد  . ( اختلاف وزنی 29 و 27.% تقریبا 900 گرم است) هر گرم سبکتر بودن دوچرخه به سریع تر راندن شما کمک می نماید.

-وزن لاستیک/طوقه :

وزن چرخ کامل 27.5″ ( لاستیک،تیوپ،توپی چرخ تنها 5% بیشتر از چرخ 26″ با مشخصات مشابه می باشد ، در مقایسه با افزایش وزن 12% چرخ 29″ به این نتیجه میرسیم که افزایش جزیی در قطر چرخ سبب تغییر وزن چشمگیر و بازده کمتر دوچرخه  در شتابگیری و پیمودن  سربالایی ها می گردد   با توجه به جدول مشاده می شود که سبکتر بودن چرخه ها باعث کاهش کلی وزن  دوچرخه و شتابگیری سریع می گردد

مقایسه وزن چرخ/لاستیک (وزن بیشتر،بدتر)

تکنولوژی دوچرخه 27.5
تکنولوژی دوچرخه 27.5

2 کارایی بیشتر :

شتاب بالا ، زاویه ی بر خورد کم و سواری چابک

– عبور از موانع :

افزایش قطر چرخها باعث کاهش زاویه ی بر خورد می شود ( زاویه بین اجسام مدور  با اجسام  مکعبی شکل در هنگام بر خورد) هرچه این زاویه کمتر باشد ، عبور از موانع  راحت تر است .چرخ 29″ ، 14% و چرخ 27.5″ ، 9.8% راحت ترو با مصرف انرژی کمتر  نسبت به چرخ 26 اینچ از روی مانع مکعبی با ارتفاع 6cm عبور میکند. روش دیگر برای تحلیل زاویه برخورد، مقایسه ی درجه تماس چرخ با زمین است. اگر 26 را x در نظر بگیریم 2.75″ x-4 و 29″ x-6 می باشد ، زاویه کمتر بهتر است  در نتیجه 29 در این مقایسه پیرئز می باشد و 27″. بدون مشکل وزن زیاد  قابلیت و کارایی بسیار نزدیک به 29 ” را دارد.

مقایسه زاویه چرخ / لاستیک ( زاویه بیشتر، بدتر)

تکنولوژی دوچرخه 27.5
تکنولوژی دوچرخه 27.5
-شتابگیری :

مهمترین برتری 27.5 اینچ نسبت به 29 اینچ شتابگیری سریع  می باشد مفهوم شتابگیری ، حرکت ناگهانیست  که دوچرخه سوار با رکاب زدن قدرتی  ان را احساس میکند.

این ویژگی تنها تحت تاثیر  وزن در چرخ  نیز بستگی دارد . هرچه محل توزیع وزن (طوقه و لاستیک ) دورتر از توپی چرخ باشد شتابگیری کند تر میکند  و هرچه  این فاصله کمتر باشد ، شتابگیری سریع تر از چرخ 1000 گرمی 26 اینچ سریع تر از 1000 29 اینچ  شتاب می گیرد  چرا که طوقه بزرگتر ، سیم پره های بلند تر ، فاصله ی محل وارد شدن وزن طوقه بزرگتر ، سیم پره های بلند تر، فاصله محل وارد شدن وزن را تا توپی چرخ زیاد می کند همانطور که میبینید ، چرخ 27.5 اینچ تنها 1.5% کند تر از چرخ 26 اینچ با مشخصات مشابه می باشد ، در صورتی که 29 اینچ 3.6% کند تر از چرخ 26 اینچ است.

مقایسه شتاب گیری( هرچه بیشتر بدتر)

تکنولوژی دوچرخه 27.5
تکنولوژی دوچرخه 27.5

3 کنترل بهتر :

سطح تماس بیشتر لاستیک با زمین ، تنه با استحکام افزایش یافته و اندازه مناسب، اصطحکاک بیشتر تا ترمز گیری و فرمان پزیری بینه.

اصطحکاک با زمین :

با افزایش قطر چرخ سطح تماس چرخ با زمین افزایش یافته که سبب اصطحکاک وچسبندگی بیشتر لاستیک به زمین می شود.علاوه بر شتاب بیشتر کنتر ترمز گیری بهتری در پیچ ها ایجاد می شود. همانطور که مشاده می شود 27.5 ” تقریبا نزدیک به سطح تماس 29ایچ می باشد.

مقایسه ی سطح تماس ( هرچه بیشتر بهتر)

تکنولوژی دوچرخه 27.5
تکنولوژی دوچرخه 27.5

-سختی تنه:

اندازه تنه دوچرخه ، در انعطاف پذیری جانبی (چپ و راست) تاثیر گذار است. برای قرار گرفتن چرخهای بزرگ اندازهی تنه باید بیشتر و کشیده تر  شود ، بنابراین دوچرخه های 29 ” با سایز تنه متوسط (M) انعطاف جانبی ( توپی تنه تا پیشانی ) بیشتری نسبت به 27.5 اینچ یا 26 اینچ با همان سایز دارد حرکت و انعطاف  جانبی زیاد موجب کاهش فرمان پذیری در پیچ های تند و حین رکاب زدن قدرتی می شود . 27.6 اینچ انعطاف جانبی بیسیار کم تقریبا شبیه به 26 اینچ دارد.

مقایسه استحکام و انعطاف پذیری جانبی ، از پیشانه تا توپی تنه ( هرچه بیشتر بدتر)

– اندازه دوچرخه :

چرخ های بزرگ به خاطر ایجاد محدودیت ، طراحی  تنه را برای رسیدن به اندازه های مورد نظر سخت تر میکند این مشکل برای تنه با سایز کوچک بیشتر احساس می شود. هرچه سایز دوچرخه کوچکتر شود ارتفاع پیشانه نسبت ارتفاع زین افزایش می یابد  برای سایز کوچک دوچرخه ی 26 اینچ یا 27.5 اینچ ، این مشکل بسیار کم است اما برای 29 محدودیت زیادی در طراحی ایجاد می کند.

تکنولوژی دوچرخه 27.5

دیدگاهتان را بنویسید