تنظیم دنده عقب دوچرخه Regulation Derailleur Shimano

تنظیم دنده (شانژمان) عقب

بروی شانژمان دوپیچ در کنار هم که در تصویر زیر مشاهده میکینید که کنار هر کدام حروف انگلسی

H به معنا Hight ( دنده سنگین برای سرعتی رفتن) خورشیدی های کوچک خودرو عقب

L به معنا Low (دنده سبک برای سرعت کم سربالایی) خورشیدی های بزرگ خودرو عقب

Regulation Rear Derailleur Shimano 1 (2)

برای تنظیم صحیح شانژمان ابتدا باید با استفاده از پیچ H (به سمت چپ یا راست بچرخانید) چرخ دنده پلاستیکی شانژمان رو مطابق تصویر روی خودرو کوچک تنظیم کنید

حالا پیچ L (به سمت چپ یا راست بچرخانید) چرخ دنده پلاستیکی شانژمان رو مطابق تصویر روی خودرو بزرگ تنظیم کنید

 

Regulation Rear Derailleur Shimano (2)

 

 

Regulation Rear Derailleur Shimano (1)

Regulation Rear Derailleur Shimano 1 (1)

حالا سیم دنده رو بکشید مطابق تصاویر زیر سیم را ببندید شانژمان کاملا تنظیم شده و آماده استفاده می باشد

برای زیبایی انتها سیم رو کوتاه کنید و بوش بزنید

IMG_1116_0 derailleur2_0

Regulation Rear Derailleur Shimano 1 (3)

توضیحات

تنظیم دنده (شانژمان) عقب Shimano شیمانو

بروی شانژمان دوپیچ در کنار هم که در تصویر زیر مشاهده میکینید که کنار هر کدام حروف انگلسی

H به معنا Hight ( دنده سنگین برای سرعتی رفتن) خورشیدی های کوچک خودرو عقب

L به معنا Low (دنده سبک برای سرعت کم سربالایی) خورشیدی های بزرگ خودرو عقب

Regulation Rear Derailleur Shimano 1 (2)

برای تنظیم صحیح شانژمان ابتدا باید با استفاده از پیچ H (به سمت چپ یا راست بچرخانید) چرخ دنده پلاستیکی شانژمان رو مطابق تصویر روی خودرو کوچک تنظیم کنید

حالا پیچ L (به سمت چپ یا راست بچرخانید) چرخ دنده پلاستیکی شانژمان رو مطابق تصویر روی خودرو بزرگ تنظیم کنید

 

Regulation Rear Derailleur Shimano (2)

 

 

Regulation Rear Derailleur Shimano (1)

Regulation Rear Derailleur Shimano 1 (1)

حالا سیم دنده رو بکشید مطابق تصاویر زیر سیم را ببندید شانژمان کاملا تنظیم شده و آماده استفاده می باشد

برای زیبایی انتها سیم رو کوتاه کنید و بوش بزنید

IMG_1116_0 derailleur2_0

Regulation Rear Derailleur Shimano 1 (3)
تنظیم دنده عقب دوچرخه Regulation Derailleur Shimano

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید